loader image

Privatlivspolitik

Håndtering af personoplysninger i tjenesterne

Upsite tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data når du bruger vores tjenester.

Upsite ApS (CVR 29853045), Lersø Parkallé 44, 3. sal, 2100 København Ø, tlf.2799 9000 og e-mail: hello@upsiteapp.com er databehandler og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med databehandleraftaler.

Når du indgår en aftale med Upsite/upsiteapp.com (samlet tjenesterne/tjenesten/systemet/os/vi), giver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at du kan gøre brug af tjenesterne. De persondataretlige regler om samtykke kan du finde i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a og art. 7.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

 1. Samtykkeerklæringer
 2. Navn
 3. Adresse
 4. Mailadresse
 5. Telefonnummer (valgfrit)
 6. IP-adresse
 7. Unik telefon ID med henblik på at sende notifikationer (kun hvis du anvender
 8. appen på telefon)
 9. Registrering af brug af tjenesterne
 10. Transaktionsdata ved anvendelse af betalingsløsning

Udover ovenstående anvendes dine data til statistiske formål i, for tjenesterne, anonymiseret form bl.a. til måling af brugeradfærd og benchmarking.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er

 1. Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 2. Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 3. Forbedring af vores produkter og tjenester
 4. Administration af din relation til os
 5. Hjælp, support og fejlsøgning

Dine oplysninger bliver kun brugt til ovennævnte formål.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine oplysninger og din tilmelding ved at melde dig ud af tjenesterne på din personlige profil på tjenesterne, eller kontakte kundeservice på hello@upsiteapp.com.

Bemærk at hvis du tilbagekalder dit samtykke er det lig med aftaleophør og din brugerprofil, samt tilknyttet data, vil blive slettet og kan ikke genoprettes.

Klagemulighed:
Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33193200 eller dt@datatilsynet.dk.

Opbevaring, opsigelse og sletning

Vi gemmer dine oplysninger så længe, du har en brugerprofil på tjenesterne.

Ved opsigelse af aftalen med tjenesterne, sletter vi din brugerprofil og dine oplysninger senest 15 dage efter du har opsagt aftalen. Så kan vi fx hjælpe dig, hvis du meldte dig ud ved en fejl. Bruges dine oplysninger eller en del heraf i en verserende sag, vil de oplysninger, der er nødvendige for denne behandling, dog først blive slettet, når sagen er afsluttet.

Eksterne samarbejdspartnere

Dine oplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af tjenesterne, udsendelse af mails, notifikationer og nyhedsbreve, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af tjenesterne og vores services. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er databehandlere for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Nogle af disse databehandlere, fx. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA kan være sikret gennem databehandlerens brug af EU Kommissionens standardkontrakter. I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier som fx. Privacy Shield certificering eller via indgåelse af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Vi bruger cookies på tjenesterne og websites

Når du besøger tjenesterne og disses websites, placerer vi en eller flere cookies på din computer eller mobiltelefon. Der henvises til tjenesternes websites for nærmere information om cookiepolitik.